9 Μαΐου 2022, Μνημείο των Ρώσων Στρατιωτών στα συμμαχικά κοιμητήρια «Ζέιτενλικ» στη Θεσσαλονίκη.

9 Μαΐου 2022 Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κινήματος Ελληνό-Ρωσικής Φιλίας κ. Κοτσαηλίδης Ιωάννης κατέθεσε στεφάνη εκ μέρος του κόμματος ΠΑΚΙΕΦ στο μνημείο των Ρώσων Στρατιωτών στα συμμαχικά κοιμητήρια «Ζέιτενλικ» στη Θεσσαλονίκη.