Συνάντηση με εκπροσώπους της Ελληνικής κοινότητας του Perm

Συνάντηση με εκπροσώπους της Ελληνικής κοινότητας του Perm . Τους ευχαριστούμε για την στήριξη που εξέφρασαν στην προσπάθεια του ΠΑ.ΚΙ.Ε.Φ. να συσπειρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που πιστεύουν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για γεωπολιτική στροφή της Ελλάδας προς την Ρωσία.