Το δημοτικό σχολείο №1 της περιοχής Ευκαρπία Σταυρούπολης (Θεσσαλονίκη) πήρε το όνομά του από τον Νικόλαο Κοτσαηλίδη

Το δημοτικό σχολείο №1 της περιοχής Ευκαρπία Σταυρούπολης (Θεσσαλονίκη) πήρε το όνομά του από τον Νικόλαο Κοτσαηλίδη (γεννημένο στη Ρωσία).
Το σχολείο θα συμμετέχει στο πρόγραμμα αδελφοποίησης με ένα σχολείο από την Ρωσία.

Στη φωτογραφία: Κυριάκ Ιορδανίδης, Δημήτρης Σιδηρόπουλος (αναπληρωτής διευθυντής), Γιάννης Κοτσαηλίδης (γιος του Νικόλαου Κοτσαηλίδη), Αλέξανδρος Φιλιππίδης (διευθυντής), Γιάννης Καριπίδης, Νίκος Ιωαννίδης (αναπληρωτής διευθυντής).