ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ (ΤΑΥΡΙΔΑ)

Ο Πρόεδρος της Εθνοπολιτιστικής Αυτονομίας των Ελλήνων της Κριμαίας (Ταυρίδας) «Ταυρίδα», βουλευτής της βουλής της Κριμαίας (Ταυρίδας) του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία» Ιβάν Σόνους : «Χθες στη Δημοκρατία της Κριμαίας, με τη διαταγή του Υπουργείου Παιδείας, Επιστήμων και Νεολαίας της Δημοκρατίας της Κριμαίας, στα σχολεία πραγματοποιήθηκε η Πανρωσική Ολυμπιάδα της Νέας Ελληνικής γλώσσας για μαθητές από Ε’ Δημοτικού έως Β’ Λυκείου . Τα καθήκοντα της Ολυμπιάδας αποτελούνταν από ένα κείμενο που περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τη γραμματική της νέας Ελληνικής γλώσσας, τη μυθολογία και την ιστορία της Ελλάδας. Επίσης οι μαθητές έγραψαν εκθέσεις της περιγραφής μιας εικόνας.»